เซ็กประสบการณ์ที่คุณพบเจอกับความรู้สึกหลาก

เซ็ก

เซ็กอาจเป็นประสบการณ์ที่คุณพบเจอกับความรู้สึกหลาก หลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะความตื่นเต้นและความกังวล การเตรียมตัวที่ดีก่อนการมีเซ็กส์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อย เพราะช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ทำให้การมี เซ็ก เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากขึ้นด้วยทำให้เรารู้สึกดีและมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่กัน

สารบัญ

 • มีเซ็กส์ครั้งแรกเจ็บไหม เลือดออกหรือเปล่า?
 • การมีเซ็กส์ทำให้มีความสุข เพราะอะไร
 • วงจรตอบสนองทางเพศ

มีเซ็กส์ครั้งแรกเจ็บไหม เลือดออกหรือเปล่า

คำถามนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นคำถามยอด นิยมสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีเซ็กส์ โดยส่วนใหญ่มักเป็นฝ่ายหญิงที่รู้สึกกังวลกับปัญหานี้ ส่วนคำตอบคือ อาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ ส่วนปัญหาเลือดออกก็อาจพบหรือไม่พบได้เช่นเดียวกันความรู้สึกเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นในผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นฝ่ายรับอาจเกิดความรู้สึกเจ็บ ไม่สบายตัวในครั้งแรก เพราะมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความชุ่มชื่นการหล่อลื่นภายในช่องคลอดและทวารหนัก ขนาดอวัยวะเพศชาย ไปจนถึงความเครียดวิตกกังวลก็ส่งผลให้รู้สึกเจ็บได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ฝ่ายชายที่เป็นผู้สอดใส่ก็อาจรู้สึกเจ็บหรือเลือดออกได้เนื่องจากหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเกิดการฉีกขาด โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเสียดสีที่รุนแรง

การมีเซ็กส์ทำให้มีความสุข เพราะอะไร

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ เช่น อวัยวะเพศชายตื่นตัว หัวนมตั้งชัน ความตื่นเต้น ความสุขสม ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศหรือการทำกิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเซ็กส์ การช่วยตัวเอง ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงจรตอบสนองทางเพศ (Sexual Response Cycle) แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะตื่นตัวทางเพศ (Excitement phase)
2. ระยะตื่นตัวทางเพศระดับสูง หรือระยะพลาโต (Plateau phase)
3. ระยะสุขสุดยอดทางเพศ (Orgasm phase)
4. ระยะกลับคืน (Resolution phase)

วงจรตอบสนองทางเพศ

ทั้ง 4 ระยะนี้เกิดขึ้นได้กับทั้งเพศหญิงและเพศชาย แต่ความรุนแรงและระยะเวลาของแต่ละระยะที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกัน

1. ระยะตื่นตัวทางเพศ เป็น ระยะเริ่มต้นในการเกิดอารมณ์ทางเพศ อาจเกิดขึ้นยาวนานหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมง ในระยะนี้ ร่างกายจะเริ่มตอบสนองต่อการกระตุ้น และรู้สึกตื่นเต้น ตื่นตัว เลือดปริมาณมากจะไหลเวียนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศ เช่น องคชาต ช่องคลอด ปุ่มกระสันหรือคลิตอริส จนอาจทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้

 • หายใจหอบ หายใจถี่
 • ผิวแดง
 • แข็ง หัวนมตั้งชัน
 • หน้าอกผู้หญิงเต่งตึงหรือขยาย
 • ช่องคลอดขยายตัวและเริ่มมีน้ำหล่อลื่น
 •  องคชาตขยายตัวและตั้งแข็ง

2. ระยะตื่นตัวทางเพศระดับสูง หรือระยะพลาโต ในระยะนี้ ความตื่นตัวทางเพศจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนใกล้ถึงจุดสุดยอด บริเวณอวัยวะเพศ เช่น คลิตอริส ช่องคลอด องคชาต ไวต่อความรู้สึกและการกระตุ้นมากขึ้น อาการหายใจหอบถี่รุนแรงขึ้น เริ่มมีน้ำหล่อลื่นหรือน้ำเมือกไหลออกจากปลายองคชาต การตอบสนองทางเพศในระยะนี้อาจเกิดขึ้นประมาณ 30 วินาทีถึง 3 นาที
3. ระยะสุขสุดยอดทางเพศ เมื่อได้รับการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสม ทั้งหญิงและชายจะเข้าสู่ระยะสุขสุดยอดทางเพศ หรือที่เรียกว่า การถึงจุดสุดยอด ซึ่งเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุด อาจสังเกตได้จากชีพจรเต้นเร็วขึ้น หายใจถี่มาก ผู้ชายอาจรู้สึกกลั้นน้ำอสุจิไว้ไม่ไหวจนต้องหลั่งน้ำอสุจิออก มา ส่วนผู้หญิงอาจมีอาการช่องคลอดหดเกร็งเป็นระยะ ตัวกระตุก
4. ระยะกลับคืน เป็นระยะสุดท้ายในวงจรตอบสนองทางเพศ หลังถึงจุดสุดยอด กล้ามเนื้อจะเริ่มคลายตัว อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายจะเริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติก่อนถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ องคชาตจะค่อย ๆ อ่อนตัว ส่วนผู้หญิง ปากมดลูก ช่องคลอด แคมจะเริ่มกลับมาเป็นสีและขนาดปกติ ระยะนี้อาจใช้เวลา 10 นาทีไปจนถึงยาวนานเป็นวันในระหว่างที่เกิดวงจรตอบสนองทางเพศ

เส้นประสาทในบริเวณอวัยวะเพศหรือบริเวณที่ไวต่อการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจะส่ง สัญญาณไปยังสมอง เพื่อกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความ รู้สึกทางเพศ และการตุ้นให้เกิดความรู้สึกดี หรือมีความสุขจากการมีเซ็กส์ เช่น

 • โดปามีน ช่วยกระตุ้นให้รู้สึกตื่นตัวทางเพศ ร่างกายมักหลั่งออกมาในช่วงที่กระหายอยากทางเพศ (Sexual Desire Phase)
 • นอร์อิพิเนฟริน ส่งผลต่อการหดและขยายตัวของหลอดเลือด ทำให้บริเวณอวัยวะเพศไวต่อการสัมผัสมากขึ้น ร่างกายมักหลั่งออกมาในช่วงที่ถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
 •  โปรแลคติน ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนนี้มากขึ้นอย่างฉับพลันหลังถึงจุดสุดยอด อาจช่วยลดการตอบสนองทางเพศ และทำให้ร่างกายเข้าสู่ระยะพักฟื้น
 • ออกซิโทซิน ได้ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ความผูกพัน เนื่องจากช่วยกระตุ้นความรู้สึกใกล้ชิดผูกพัน ร่างกายมักหลั่งออกมาหลังถึงจุดสุดยอด
  แม้ การมีเซ็กส์ หรือการถูกกระตุ้นทางเพศ จะทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกดี มีความสุข แต่ในบางครั้ง ก็อาจมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลให้มีเซ็กส์แล้วรู้สึกไม่ดี หรือไม่มีความสุขได้ เช่น
 •  การไม่ถูกเล้า จนมีน้ำหล่อลื่นไม่เพียงพอ ส่งผลให้รู้สึกเจ็บปวดขณะมีเซ็กส์ ปัญหานี้พบมากในผู้หญิง
 •  เคยมีประสบการณ์ทางเพศที่ไม่ดี หรือมีบาดแผลทางใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศใ
 • รู้สึกเบื่อเซ็กส์ เบื่อคู่นอนหรือคู่รักของตน
 • ไม่รู้สึกตื่นตัวทางเพศ
 •  มี ปัญหาสุขภาพ เช่น ช่องคลอดแห้ง ช่องคลอดติดเชื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง มีภาวะหนังหุ้มปลายองคชาตตีบ เป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบ
  เคล็บลับที่อาจช่วยให้ การมีเซ็กส์ทำให้มีความสุข มากขึ้น
 • เล้าโลมให้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นอารณ์ทางเพศและทำให้ร่างกายพร้อมสำหรับการมีเซ็กส์ที่สุด
 • เปิด ใจพูดคุยกับคู่รักหรือคู่นอนเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมทางเพศที่แต่ละคนชื่นชอบ และลองปฏิบัติตามนั้น อาจช่วยให้ถึงจุดสุดยอดและมีความสุขกับการมีเซ็กส์ได้มากขึ้น
 •  ใช้ถุงยางอนามัย หรือแผ่นอนามัยทุกครั้งที่มีเซ็กส์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์แบบไม่ตั้งใจ

ผลิตภัณฑ์ ปลุกเซ็กส์ คลิ๊ก