Viagra Pfizer 30 Tablets ไวอากร้าไฟเซอร์แบบกระปุก

1,690฿

  • เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศในระหว่างการกระตุ้นทางเพศ
  • ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้อย่างเต็มที่และนานพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์
  • ช่วยยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ให้นานขึ้น