ไวอากร้า Cialis Tadalafil 100 mg. เซียลิส 10 มิลลิกรัม บรรจุ 10 เม็ด

790฿

  • จะช่วยหมุนเวียนโลหิตไปรวมตัวอยู่ที่อวัยวะเพศ
  • ส่งผลจะทำให้อวัยวะแข็งตัว,
  • จะไม่มีผลต่อคนที่ไม่มีปัญหาทางสมรรถเพศหย่อนหยาน.
  • จะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจากคู่ตรงข้าม