อวัยวะเพศไม่แข็ง ทางออกของคุณผู้ชายที่คุณต้องรู้

อวัยวะเพศไม่แข็ง

อวัยวะเพศไม่แข็ง ทำให้ เพศสัมพันธ์ของชายและหญิง โดยเฉพาะสามีและภรรยา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของชีวิตคู่ เป็นต้นกำเนิดของครอบครัว และก่อให้เกิดความรักและความผูกพันในกันและกัน

เมื่อเราอยากมีเซกแล้ว อวัยวะเพศไม่แข็ง ทำอย่างไรได้บ้างสามารถรักษาได้

สารบัญ

สาเหตุที่ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

1. เหตุทางกาย เกิดจากโรคหรือภาวะทางกายที่มีผลต่อระบบประสาท หรือระบบหลอดเลือดของอวัยวะเพศ หรือเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะเพศเอง
2. เหตุทางใจ เกิดจากโรคหรือภาวะทางจิตใจ ที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นทางเพศจากสมอง หรือประสาทสัมผัสเป็นสำคัญ เหตุทางกายมักพบในคนมีอายุ ส่วนเหตุทางใจมักพบในคนหนุ่ม อย่างไรก็ตามเหตุทางกายและใจมักเกิดร่วมกันได้เสมอ

บางท่านอามีลักษณะอาการดังนี้

 • อวัยวะเพศไม่เคยแข็งตัวเลย
 • อวัยวะเพศไม่คงความแข็งตัวไว้นานพอ
 • อวัยวะเพศแข็งบ้างไม่แข็งบ้าง โดยอาจเป็นตามบางสถานการณ์ สิ่งกระตุ้น หรือกับบางคน

ปัจจัยเสียงต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีอะไรบ้าง

1. โรคเรื้อรังทางระบบหลอดเลือดและประสาทเช่นโรคความดันโลหิตโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบ
2. โรคระบบต่อมไร้ท่อ ที่สำคัญคือโรคเบาหวาน

3. โรคเกิดจากการผ่าตัด หรือภยันตรายต่าง ๆ เช่น การผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก หรือกระเพาะปัสสาวะ โรคของไขสันหลัง
4. โรคทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า
5. บุหรี่และเหล้า
6. ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางตัว ยากล่อมประสาท ยาฮอร์โมน และยาโรคกระเพาะ

การรักษาเรื่องของ อวัยวะเพศไม่แข็ง

การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Shock Wave เป็นเทคโนโลยีในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่พอขณะมีเพศสัมพันธ์ คือ การใช้คลื่นเสียงความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอกไปกระตุ้นอวัยวะเพศ

ทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ในอวัยวะเพศ เมื่อหลอดเลือดในอวัยวะเพศทำงานได้ดีขึ้น การตื่นตัวและการขยายของอวัยวะเพศจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความปลอดภัยสูง

 1. หลีกเลี่ยงการรับสารนิโคตินจากการสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพย์ติดอื่นๆ
 2. ถ้ายาที่ใช้อยู่เป็นสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แพทย์ผู้ให้การรักษาอาจเปลี่ยนยาชนิดใหม่ให้
 3. กรณีที่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีสาเหตุจากปัญหาด้านอารมณ์หรือจิตใจ แพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาทางจิตเวชจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อรักษาอาการดังกล่าวได้
 4. ถ้าระดับเทสโทสเทอโรนในเลือดต่ำ สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดเทสโทสเทอโรนเข้าร่างกายหรือแปะที่ผิวหนัง
 5. อาจต้องทำการรักษา ถ้ามีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (Hyperthyroidism) หรือ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ (hypothyroidism) จนเกินไป
 6. การรักษาด้วยยา Bromocriptine เพื่อรักษาระดับของโปรแลคตินที่เพิ่มมากเกินไป
 7. ในปัจจุบันมีการรักษาด้วยยารับประทานสามชนิดที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ ยาไวอากร้า (sildenafil) ยาเลวิตร้า(vardenafil) และยาเซียลิส (tadalafil) ยาทั้งสามชนิดสามารถรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้โดยทำให้เลือดไหลเวียนเข้าไปสู่อวัยวะเพศชายได้ในระหว่างมีการกระตุ้นทางเพศ ยาเหล่านี้จะไม่ได้ก่อให้เกิดการแข็งตัว
 8. ในช่วงที่ไม่ได้มีการกระตุ้นทางเพศ ยาไวอะกร้าและเลวิตร้าช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ประมาณ 4 ชั่วโมง ส่วนยาเซียลิสจะมีผลประมาณ 24-36 ชั่วโมง ผลข้างเคียงของยาทั้งสามแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ยานี้ไม่ควรใช้กับผู้ที่กำลังใช้ยาประเภทที่มีส่วนผสมไนเตรทอยู่ เช่น ไนโตรไกลเซอริน หรือไม่ควรใช้กับคนไข้ที่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน มีอาการหัวใจวาย หรือหัวใจเต้นผิดปกติขั้นรุนแรง
 9. การใช้เครื่องปั๊มสูญญากาศเพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัว หลักการทำงานของเครื่องคือ อากาศจะถูกปั๊มออกจากท่อพลาสติกที่นำไปสวมไว้ที่อวัยวะเพศชาย ภายในเวลา 2-3 นาทีหลังทำการปั๊ม เลือดจะถูกดึงให้เข้าไปที่เนื้อเยื่อ corpora cavernosa ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวแล้ว เครื่องมือนี้จะถูกนำออกไป จากนั้นจึงนำหนังสติ๊กรัดที่ฐานของอวัยวะเพศชาย เพื่อช่วยให้คงการแข็งตัวได้
 10. การฉีดยา alprostadil ด้วยตัวเอง ยาชนิดนี้เป็นยาที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพื่อนำเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชาย จนเกิดการแข็งตัว แพทย์ของคุณจะเป็นผู้แนะนำเทคนิควิธีการฉีดยาที่ถูกต้อง
 11. การรักษาด้วยการผ่าตัดสอดใส่วัสดุเข้าไปในอวัยวะเพศชาย วิธีการหนึ่งก็คือการสอดใส่วัสดุที่ขยายตัวได้ และมีโพรงสำหรับกักเก็บของเหลวได้ด้วย อีกวิธีการหนึ่งก็คือ
 12. การฝังแท่งที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งสามารถดัดให้โค้งมาข้างหน้าเมื่อต้องการให้อวัยวะเพศอยู่ในภาวะแข็งตัว หรือเพื่อพับเก็บไว้กับลำตัวได้
 13. ในบางกรณีซึ่งไม่มากนัก แพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัดหลอดเลือด เพื่อให้เลือดไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะเพศชายได้ดีขึ้น

เทคนิคการแก้ไขปัญหาเมื่ออวัยวะไม่แข็งตัว 

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันวันที่อวัยวะเพศแล้ว นอกจากอวัยวะเพศชายคือคุณพ่อบ้านจะต้องเข้ารับการรักษาแล้ว

ทางด้านตัวคุณภรรยาผู้ที่ได้ชื่อว่าถือครองกรรมสิทธิ์นี้อย่างถูกต้อง จะต้องแสดงบทบาทอย่างไรบ้าง แล้วคุณทั้งคู่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างไร ทานอาหารเสริมอะไรได้บ้าง

 1. ให้คุณทั้งคู่เปลี่ยนบรรยากาศอาจจะเป็นรีสอร์ทสวยๆ ปรับอากาศให้พอเหมาะพอดีสำหรับคุณทั้งสอง ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไป
 2. คุณสองคนเปลือยเปล่าบนเตียงหันหน้าเข้าหากัน หลับตาเริ่มสัมผัสร่างกายของกันและกันอย่างแผ่วเบาไปตามส่วนต่างๆ โดยไม่แตะต้องอวัยวะเพศ ถ้าจะบังเอิญเกิดอารมณ์ทางเพศ ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวหรือถ้าไม่แข็งตัวก็ทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นแล้ว
 3. เมื่อคุณฝึกมาถึงขั้นนึงคุณจะรู้สึกจิตใจปลอดโปร่ง มีสมาธิ และจดจ่ออยู่กับการสัมผัสร่างกายกันและกันจนเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ ขอให้คุณค่อยๆ เปลี่ยนการลูบไล้เป็นการเล้าโลม และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นการร่วมเพศในที่สุด
 4. อีกวิธีหนึ่งคือการสอดใส่ทั้งที่อวัยวะเพศยังอ่อนตัวอยู่เพราะในบางกรณี อวัยวะเพศที่เคยอ่อนตัวเมื่ออยู่ข้างนอกเกิดความกังวลแข็งไม่พอสอดใส่ กลับแข็งตัวขึ้นมาได้ เป็นการข้ามขั้นตอนที่วิตกกังวลไปช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณสามีมากขึ้น
 5. เมื่อเกิดเหตุการณ์อวัยวะเพศไม่แข็งตัวขึ้น จำไว้ว่าการโวยวาย การพูดจาไม่ดีต่อสามีไม่ช่วยให้นกเขาขันได้แต่พานจะทำให้มันทำท่าซังกะตาย ต้องเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่ได้สนุกแบบอ่านขายหัวเราะ ทางที่ดีคุณต้องใจเย็น สร้างอารมณ์พิศวาสขึ้นมาใหม่ หรือถ้าดูแล้วสามีเหนื่อยจริงๆ คุณก็ลองใหม่ในโอกาสหน้า
 6. ถ้าคุณร่วมกันค้นหาสาเหตุด้วยกันแล้วไม่เจอ ทางที่ดีที่สุดคือการไปพบผู้เชี่ยวชาญหมอหรือผู้ให้การปรึกษาปัญหาทางเพศก็ดี หรือปรึกษาเราได้นะคะ การรับประทานอาหารเสริมหรือไวอากร้าสำหรับผู้ชายก็สามารถช่วยได้เช่นกัน ที่ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวขยายตัวได้เร็ว เห็นผล และทันใจ ทำให้คู่รักมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องใด สินค้าเรามั่นใจใช้ได้ผลจริง นำเข้าจากต่างประเทศ คลิกลิ้งค์ได้เลยนะคะ ให้เราเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการช่วยให้มังกรผงาดขึ้นอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว